Waardebepaling

ESCON houdt zich al 15 jaar bezig met het optimaliseren van de waarde van ondernemingen en verbonden waardebepalingsvraagstukken.

WAARDEBEPALING ONDERNEMING

Wat is uw onderneming waard? Er zijn partijen die u dat direct kunnen vertellen. Zo mogelijk gebruik makend van de bekende acherzijde van de sigarendoos of het bierviltje. Dat doen wij helaas niet!

Het bepalen van de waarde van uw onderneming, rekening houdend met alle relevante interne en externe factoren en verwachte ontwikkelingen dat doen we graag voor u. Wij maken daarbij gebruik van geavanceerde technieken en methodieken die u tevens inzicht verschaffen in de waardedrijvers. De kracht van een goede waardering ligt in de kwaliteit en inzichtelijkheid van de onderbouwing. Inzicht in de waardebepalende factoren biedt de mogelijkheid om de waarde van uw onderneming te optimaliseren, al dan niet met het oog op een toekomstige verkoop. Daarnaast is inzicht in de waardebepalende factoren een noodzakelijke voorwaarde om prijsonderhandelingen bij verkoop van uw onderneming adequaat en met het beoogde resultaat te kunnen voeren. 

Wij maken in de navolgende situaties graag een waardebepaling voor u:  
• aankoop- of verkoop onderneming  
• uitkoop (mede-)aandeelhouders    
• management buy-in of buy-out     
• bedrijfsopvolging  
• strategische alliantie of fusie   
• waardemanagementprojecten.