ESCON is al meer dan 20 jaar de professionele partner voor het (middel-)grote MKB voor:

 

Onze diverse expertisegebieden hebben één gemeenschappelijke focus: waardecreatie. Deze inzet ligt besloten in onze missie. Met de nadrukkelijke nuancering dat andere (niet financiële) doelstellingen van uw onderneming daarbij niet uit het oog worden verloren.

ESCON gaat daarbij voor de optimale oplossing en snapt wat er in bepaalde situaties gedaan moet worden. Het creëren van economische waarde voor onze klanten staat steeds daarbij centraal. Met passie!

Klanten ervaren ESCON als betrokken, bedrijfskundig professioneel en creatief, vasthoudend, down-to-earth, integer, communicatief, overtuigend en bovenal resultaatgericht daadkrachtig.