Strategische Samenwerking

Overweegt u om een langdurige (strategische) samenwerking aan te gaan? Dan gaan we graag met u aan tafel om op vrijblijvende basis met u van gedachten te wisselen over uw specifieke situatie.  Of het nu gaat om een langdurige klant-leverancier-overeenkomst, een fusie of iets daartussen. 

KEEP IT SIMPLE

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.” ~ Albert Einstein. Ook wij houden niet van complexe samenwerkingsstructuren met dito contracten. Deze zijn naar onze ervaring meer dan eens een symptoom van (te) grote verschillen tussen betrokken partijen, doelstellingen, cultuur, etc. Wij toetsen een samenwerking daarom vooraf aan de hand van een 5-tal aspecten. Een goede fit ten aanzien van deze aspecten representeert naar onze visie een organische motivatie bij partijen om de samenwerking aan te gaan en tot een succces te maken. Dit heeft tot gevolg dat de samenwerking over het algemeen overzichtelijk gestructureerd en uitgewerkt kan worden.  Wij werken daarbij steeds vanuit een integrale totaalaanpak. Binnen deze aanpak staat de inhoudelijke ondersteuning centraal en wordt de voortgang van het proces gemanaged en bewaakt. Ons doel is een optimaal resultaat voor u, vanzelfsprekend met oog voor de redelijke belangen van uw partner(s).

Aandachtspunten:

- Formuleer heldere doelstellingen voor uzelf en toets deze aan de doelstellingen van uw (beoogde) partner(s)

- Toets de overwogen samenwerking aan de eigen strategie en aan strategische alternatieven.

- Manage het proces zodanig dat een exit zonder relatieschade steeds mogelijk blijft.

- Geef pas uitvoering aan de samenwerking nadat de afspraken vastliggen. 

- Werk met doordachte regulerende mechanismen (in plaats van uitgebreide procedures e.d.).

- Denk ook na wat de strategische samenwerking betekent voor de waarde en de verkoopbaarheid van uw onderneming.

- Zorg dat vooraf duidelijk is wat er gedurende de eerste 6 maanden na de feitelijke start moet gebeuren in het kader van implementatie.

- Besteed voldoende aandacht aan de details want: "The devil is in the details".

RESULTAAT

Met onze brede bedrijfskundige expertise en jarenlange ervaring zijn wij in staat om de gewenste samenwerking succesvol tot stand te brengen. Wij worden daarbij graag uitgedaagd om (schijnbaar) complexe uitgangssituaties te vertalen in overzichtelijke, uitvoerbare en solide samenwerkingsstructuren en bijbehorende doordachte regulerende mechanismen. Wij zijn pas klaar als de samenwerking daadwerkelijk is gerealiseerd en managen voor u of met u het gehele proces, zowel inhoudelijk (operationeel, financieel, juridisch,..) als procesmatig. De onder onze begeleiding tot stand gebrachte samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen inmiddels een waarde van vele tientallen miljoenen euro's.