Resultaatverbetering

ESCON heeft meer dan 15 jaar ervaring met het beoordelen en optimaliseren van de winstgevendheid van ondernemingen in het middelgrote en grote MKB. Zowel als separaat vraagstuk, maar veelal ook als onderdeel van herstructuringsprojecten en ter voorbereiding van de verkoop van ondernemingen (waardeoptimalisatie). Gebruik makend van deze jarenlange ervaring, opgebouwde expertise, beproefde technieken en analyses werken wij met u naar een concrete en meetbare resultaatverbetering.

Het binnen uw onderneming aanwezige rendementsverbeterpotentieel brengen wij in beeld aan de hand van een tweetal hoofdvragen: Worden de goede dingen gedaan? en Worden de dingen goed gedaan? 

DOET UW ONDERNEMING DE GOEDE DINGEN?

De bandbreedte van het financiële resultaat van uw onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de gevolgde strategie en de gekozen positionering. Hieruit volgt namelijk de functie die uw onderneming door de levering van producten en diensten vervult voor de door uw onderneming bediende klanten en markten. Welke concrete waarde creeërt u voor uw klanten? De Amerikaanse bedrijfskundige Micheal Porter stelde in dit kader al ‘It’s more important to do the right things, than doing the things right’. En zo is het! Doet uw onderneming de goede dingen? Wij helpen u graag bij het uitvoeren van een strategische toets.

DOET UW ONDERNEMING DE DINGEN GOED?

De mate waarin uw onderneming in staat is om de potentieel realiseerbare toegevoegde waarde (lees: brutomarge) te vertalen in financieel resultaat wordt bepaald door een tweetal factoren. Ten eerste door de wijze waarop (voortbrengings-)processen zijn ingericht. Ten tweede door de doelmatigheid en doeltreffendheid waarmee mensen en middelen worden ingezet c.q. processen worden uitgevoerd. Hoe scoort uw onderneming? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vraag.

Staat de winstgevendheid van uw onderneming onder druk, denkt u dat het beter kan of vindt u dat het beter moet? Dan komen wij graag bij u aan tafel. In een vrijblijvend gesprek bespreken we uw vraagstuk en informeren we u nader over onze aanpak.