Kopen Onderneming

Overweegt u om een onderneming te kopen? Dan gaan we graag met u aan tafel om op vrijblijvende basis met u van gedachten te wisselen over uw specifieke situatie. 

FOCUS OP REALISEERBARE WAARDECREATIE

Bijna alle overnames kunnen worden herleid tot één hoofdmotief: het creeëren van economische waarde voor de kopende partij. De praktijk leert echter dat de met de overname te realiseren opbrengsten meer dan eens niet volledig of niet worden geraliseerd. Toch kan een overname een belangrijke bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van uw onderneming en de economische waarde ervan. Het belang van een grondige voorbereiding en bovenal een goed geplande en gestuurde intergratie kan hierbij niet genoeg worden onderstreept. Enerzijds worden de onlosmakelijk met een overname verbonden risico's verkleind. Anderzijds kan het rendement van de overname belangrijk verbeteren. Onze visie op het belang van de pre-transactie-fase en de post-transactie-fase wordt in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

 

 

INTEGRALE AANPAK

Wij werken vanuit een integrale aanpak. Het koopproces verdelen wij daarbij in drie stappen. Daarbij zorgen wij steeds voor een strakke inhoudelijke en procesmatige regie. Vanzelfsprekend met oog voor de menselijke aspecten én emoties.   

 

Aandachtspunten:

- Besteed voldoende aandacht aan de pre-transactionele fase.

- Toets de overwogen overname aan de eigen strategie en aan strategische alternatieven.

- Ontwijk de traditionele valkuilen bij de beoordeling van de propositie en het verdere proces.

- Stel bij een positieve go/no-go beoordeling een doordachte aqcuisitiestrategie vast.

- Probeer zoveel mogelijk tegelijk overeenstemming te bereiken over prijs en andere condities.

- Zorg dat vooraf duidelijk is wat er gedurende de eerste 12 maanden na de feitelijke overname moet gebeuren in het kader van implementatie.

- Besteed in elke fase aandacht aan de details want: "The devil is in the details".

RESULTAAT

Onze passie is het op doelmatige en doeltreffene wijze tot stand brengen van díe transacties die voor u waarde toevoegen. Wij verzorgen daarbij voor u of met u het gehele overnametraject. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Wij werken daarbij steeds met duidelijke, overzichtelijke afspraken en planningen.  Professionaliteit, onafhankelijkheid en ingriteit zijn voor ons belangrijke waarden. Zo adviseren wij opdrachtgevers met regelmaat, vanzelfsprekend op basis van een gedegen motivatie, een voorgenomen aankoop te heroverwegen. Of zelfs een lopend aankoopproces te staken omdat de voorziene waardecreatie niet of uitsluitend met te grote risico's kan worden gerealiseerd. Uw belang staat immers voorop.