WERKWIJZE

Onze werkwijze is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

HELDERE ANALYSES 

Niet alles kan worden vertaald en beredeneerd in cijfers, maar veel wel. Wij kijken door de cijfers naar de processen, markten en ontwikkelingen en omgekeerd. En zijn mede daardoor in staat om schijnbaar complexe vraagstukken te analyseren en te reduceren tot de bedrijfskundige essentie.

HET EINDRESULTAAT TELT

Onze klanten zijn niet gebaat bij mooie rapporten. Daarom gaan wij, waar maar mogelijk, steeds voor het geïmplementeerde eindresultaat. Pas dan hebben onze inspanningen en de daarmee verbonden kosten waarde voor onze klanten. Wij houden ons dan ook niet bezig met projecten waarvan wij inschatten dat deze voor onze klanten niet rendabel zijn.

STRAKKE REGIE

Weinig of niets gaat vanzelf goed! Gezien de aard van onze expertsie zijn wij veelal betrokken bij voor onze klanten niet routinematige processen. Onze ervaring leert ons dat een strakke regie, zowel inhoudelijk als procesmatig, een noodzakelijke voorwaarde is voor succes. Wij zorgen voor deze regie!

BOVEN DE MIDDELMAAT UIT

Wij hebben een hekel aan middelmatigheid, zowel qua werkwijze, amibtienivo als qua resultaat. Wij zijn dan ook streng voor onszelf en houden waar nodig onze klanten of hun medewerkers graag op dit vlak op constructieve wijze bij de les.

COMPACT TEAM

Wij werken graag met u en andere sleutelpersonen binnen uw onderneming samen in een compact team. Onze brede expertise en ervaring maakt deze aanpak mogelijk. Waar nodig doen we een beroep op specialisten uit uw of ons eigen netwerk. Zo werken wij op juridsch vlak reeds 20 jaar intensief samen met Van den Herik & Verhulst Advocaten uit Rotterdam.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Wij maken vooraf duidelijke afspraken met u over werkzaamheden, resultaat en vergoedingen. Zodat u weet waar u aan toe bent. En ja, wij streven er niet naar om de goedkoopste te zijn. Wij durven wel te stellen dat onze dienstverlening waarde creeërt voor onze klanten.

ONAFHANKELIJKHEID

Wij stellen ons graag onafhankelijk doch constructief op. Dit kan betekenen dat wij vanuit bedrijfskundig opzicht conclusies en of oplossingen presenteren waarmee we ons in eerste instantie niet polulair maken, maar die voor de onderneming wel het beste zijn. Aan ons de taak om u te overtuigen. De uiteindelijke keuze blijft vanzelfsprekend aan u. Indien wij ons niet kunnen verenigen met de gekozen richting geven we de opdracht aan u terug. Wij zitten namelijk niet in dit vak om uren te verkopen, maar om ondernemingen in het MKB echt te helpen.

NO NONSENSE

What you see, is what you get. Daar zijn wij van. Koot en Bie hebben bezingen deze filisofie op passende wijze! www.youtube.com/watch?v=xHHlTv5l2I8