PERSONALIA

ACHTERGROND

Sinds de oprichting in 1992 is ESCON uitgegroeid tot een no-nonse partner voor het middelgrote en grote MKB waar het gaat om het oplossen van complexe ondernemingsvraagstukken. ESCON adviseert en begeleidt DGA-geleide ondernemingen en familiebedrijven op het gebied van bedrijfsovernames en rendements- en herstructureringsvraagstukken. Daarnaast stelt ESCON haar brede expertise en jarenlange ervaring binnen voornoemde vakgebieden beschikbaar in de vorm van managementondersteuning, waaronder non-executive management.

IR. CARLO F.A. VAN ESCH,  Bedrijfskundige

Reeds tijdens mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven adviseerde ik ondernemingen bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. Ik heb in die tijd onder andere voor Bavaria een logistiek analysemodel ontworpen en toegepast ten behoeve van de investeringsvoorbereiding en invoering van een nieuw bierfustsysteem in Nederland.

Gedurende de eerste 8 jaar van ESCON heb ik MKB-ondernemingen en familiebedrijven geadviseerd op het gebied van met name productie, logistiek, informatiemanagement en financiën. Ik heb in die tijd veel rondgelopen in productie- en logistieke afdelingen. Deze ervaringen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zeer waardevol. Ik denk en handel strategisch, maar spreek (nog steeds) de taal van de werkvloer. 

Al bij de start van ESCON was het doel om de geleverde advisering te doen ontwikkelen richting meer complexe, strategische ondernemingsvraagstukken. De binnen ESCON gedurende de eerste 10 jaar opgebouwde ervaring en expertise wordt daarbij gezien als een noodzakelijke bagage. Het stelt mij nog steeds in staat om vanuit een operatie naar cijfers te kijken en andersom.

De afgelopen 15 jaar ondersteunt ESCON aldus met name ondernemingen bij het analyseren en oplossen van rendementsvraagstukken, van resultaat- tot continuiteitscrises en bij de aankoop of verkoop van ondernemingen. In de afgelopen jaren heeft ESCON dan ook een ruim aantal ondernemingen in 'zwaar weer' begeleid naar resultaatherstel of naar een andere passende oplossing. Deze ondernemingen varieren qua omvang van enkele tientallen tot enkele honderden werknemers en zijn actief in food, metaal, retail en vastgoed. In diezelfde periode heeft ESCON zowel financieel gezonde ondernemingen als ondernemingen met een rendementsproblematiek voorbereid voor verkoop en verkocht. Aan andere MKB ondernemingen, maar ook aan multinationals. Ook werden ondernemingen bijgestaan bij een aankoopproces.

De in de afgelopen 25 jaar opgedane ervaring en opgebouwde expertise stel ik voorts beschikbaar voor managementondersteuning, onder andere in de vorm van non-exectutive-management ("actieve commissarisrol"). Deze dienstverlening is ontstaan op verzoek van ondernemingen die mij vroegen om de ontwikkeling van de onderneming na afronding van een project kritisch, constructief te blijven volgen. Erg leuk om te doen.

Tenslotte woon ik samen met mijn vrouw en twee dochters in Sint-Oedenrode. In mijn vrije tijd ben ik actief met (klassieke) Italiaanse motoren en auto's.