Vraagstukken

Hierna zijn per expertisegebied een aantal voorbeelden weergegeven van vraagstukken waarbij ESCON u ondersteuning kan bieden bij de aanpak en de oplossing ervan.

Restructuring & Recovery

Acuut discontinuïteitsrisico

 • de continuïteit van uw onderneming wordt, om wat voor reden ook, op korte termijn bedreigd;
 • u vreest bij ongewijzigd beleid een faillissement van uw onderneming;
 • u ziet zich geconfronteerd met een naar verwachting niet af te wenden faillissement en wilt een doorstart/prepack voorbereiden;
 • u overweegt ter voorbereiding van een doorstart de rechtbank te vragen een stille bewindvoerder aan te stellen ten behoeve van een zogenaamde ‘Pre-pack’
 • u gaat gebukt onder een dermate omvangrijke schuldenlast zonder uitzicht dat uw onderneming deze in de toekomst nog zal kunnen aflossen; 

Lees meer

Verhoogd discontinuïteitsrisico

 • (een deel van) uw onderneming is structureel verliesgevend of dat dreigt te worden;
 • uw onderneming wordt geconfronteerd met een significante vraaguitval;
 • uw onderneming is door uw bank onder ‘bijzonder-beheer’-regime gebracht;
 • belangrijke stakeholders als fiscus, kredietverzekeraars, leveranciers e.d. twijfelen aan de kredietwaardigheid van uw onderneming;
 • u wordt (sinds enige tijd) geconfronteerd met liquiditeit spanningen en uw financier is niet bereid extra middelen ter beschikking te stellen;
 • de winstgevendheid van uw onderneming staat (reeds enige tijd) onder druk;
 • u maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw onderneming maar slaagt er niet in om dit gevoel te onderbouwen, dan wel te vertalen in actie;
 • u ziet als het gevolg van ontwikkelingen in markten en/of bedrijfskolom het bestaansrecht van uw onderneming (op termijn) in gevaar komen;
 • een deel van de bedrijfsactiviteiten passen niet langer bij de strategische doelstellingen van uw onderneming en/of zijn verlieslatend;

 Lees meer

Bedrijfsovernames & Fusies

 • verkoop van uw onderneming aan derden of zittend management;
 • aankoop van een (deel) van een onderneming;
 • verkoop-klaar maken van een onderneming of bedrijfsonderdeel;
 • fusie van uw onderneming met een andere onderneming;
 • overdracht van uw onderneming aan een opvolgende generatie;

Lees meer

Financiering & Vermogen

 • uw onderneming heeft (aanvullende) financiering nodig voor een investering of overname;
 • uw financier plaatst uw onderneming onder bijzonder beheer regime;
 • uw financier vraagt aanvullende privézekerheden voor een bestaande financiering;
 • uw financier vraagt versterking van het garantievermogen van uw onderneming;
 • uw onderneming is gefailleerd en uw bank gaat de aan haar verstrekte zekerheden uitwinnen;

Lees meer 

Begeleiding bijzondere situaties

 • u wenst een strategische samenwerking met een klant, leverancier of collega aan te gaan;
 • u heeft een geschil met belangrijke klanten of partners met potentieel grote gevolgen;
 • u heeft een (complex) samenwerkingsverband dat uw wenst te ontbinden;
 • u wenst de samenwerking met een of meerdere van uw zakelijke partners te beëindigen;
 • u twijfelt als (groot-)aandeelhouder van een vennootschap aan de door het management van de vennootschap aangereikte rendements- en continuïteitsprognoses;
 • uw onderneming wordt geconfronteerd met een verlies- en liquiditeitsproblematiek welke u mogelijk tot ingrijpende keuzes dwingt;
 • u overweegt uw onderneming op termijn te verkopen en wenst daartoe de waarderingparameters tijdig te optimaliseren;

 Lees meer